+ BLOG

PANDEMICZNE FORMY ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW IT W Q1, Q2 I Q3 2020

zjedź niżej
PANDEMICZNE FORMY ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW IT  W Q1, Q2 I Q3 2020

Z domu czy z biura? Na UOP, B2B a może praca na zlecenie? W kolejnej odsłonie naszej analizy dotyczącej wpływu pandemii na rynek IT w Polsce, podejmujemy temat form zatrudnienia.  Jako firma technologiczna i aktywny uczestnik rynku IT w Polsce i Europie przyglądamy się zachodzącym zmianom w branży IT i analizujemy wiele obszarów, w których widoczne stało się „covidowe wyhamowanie” zarówno po stronie biznesu, jak i specjalistów IT. Pierwszym z obszarów, który poddaliśmy rozważaniom były nastroje związane z Covid-19 panujące wśród specjalistów IT oraz ich wpływ na responsywność kandydatów na zamieszczane oferty pracy w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2020 roku. W kolejnej analizie rozważaliśmy wpływ Covid-19 na preferowane seniority u kandydatów ubiegających się o pracę w tym okresie. W dzisiejszym artykule podejmiemy temat zarówno form zatrudnienia (umów) w Q1, Q2 i Q3 2020 roku, jak i oferowanej przez pracodawców formy wykonywania powierzonych zadań. A więc do dzieła!

 

 

W przeprowadzonej analizie zebraliśmy wszystkie projekty DCG realizowane dla naszych klientów w Q1, Q2 i Q3 2020 r., do wykonania których poszukiwaliśmy specjalistów IT za pośrednictwem wszystkich wykorzystywanych przez nas kanałów komunikacji, a więc naszej www oraz portali rekrutacyjnych. W sumie w analizowanym okresie było ich łącznie 327.

 

ZDALNIE CZY STACJONARNIE?

W pierwszym etapie naszej analizy naszą uwagę skoncentrowaliśmy na oferowanej formie wykonywania zadań. Siłą rzeczy w związku z pandemią większość firm musiała przejść w tryb pracy zdalnej. Postanowiliśmy przyjrzeć się, czy to, co kiedyś było przyjemnym benefitem (mowa o pracy zdalnej) zaczęło pojawiać się w ofertach i straciło ten status.

 

W okresie przed „Covid-19”, czyli w Q1 2020, liczba projektów, które poddaliśmy naszej analizie wyniosła 120. Większość oferowanych stanowisk, bo aż 76% wszystkich ogłoszeń, stanowiły poszukiwania specjalistów IT do pracy stacjonarnej, w biurze. Jedynie 1% z nich to oferta pełnej pracy zdalnej. Pozostałe 23% procent to propozycja formy hybrydowej, tj. częściowo zdalnej.

 

 FORMA WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW Q1

 

W drugim kwartale widać początek zmian na rzecz pracy zdalnej. W tym okresie przeanalizowaliśmy 108 przypadków. Nasze wnioski? Specjalistom IT wciąż oferowano pracę stacjonarną - 82% wszystkich naborów. Częściej jednak niż w Q1 proponowano pracę hybrydową – 11% ogłoszeń- i pracę w formie całkowicie zdalnej – 7% wszystkich przypadków.

 

FORMA WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW Q2

 

Trzeci kwartał roku pokazuje jeszcze większe zwiększenie tych proporcji na rzecz form łączonych i pracy całkowicie zdalnej. W analizowanym okresie przyjrzeliśmy się 99 rekrutacjom. Praca stacjonarna odnotowała spadek w rankingach i była oferowana w 66% przypadków. Wzrost zanotowały natomiast praca „częściowo zdalna” i praca całkowicie zdalna.” Obie te formy odnotowały wynik 17% wszystkich analizowanych w tym okresie ogłoszeń.

 

 FORMA WYKONYWANIA OBOWIĄŻKÓW Q3

 


UMOWA O PRACĘ CZY MOŻE B2B?

W kolejnym etapie naszych kwartalnych podsumowań postanowiliśmy przyjrzeć się oferowanym formom zatrudnienia. We wszystkich analizowanych kwartałach - Q1, Q2, Q3 2020 – mniej więcej na tym samym poziomie częstotliwości, pracodawcy pozostawili decyzję, co do wyboru formy zatrudnienia, samym kandydatom.  W Q1 „dowolna forma współpracy” była ofertowana w 58% przypadkach, w Q2 w 56% wszystkich ofert, w Q3 natomiast proponowano ją w 60% ofert. Zaobserwowaliśmy wpływ pandemii na liczbę oferowanych w ofertach formach zatrudnieniach opartych na umowie o pracę w drugim kwartale roku. W Q1 było obecne najczęściej, bo w 22% ogłoszeń, w Q2 natomiast jedynie w 15% a w Q3 w 19%. Pracodawcy częściej także proponowali kandydatom na stanowiska IT kontrakty B2B. W pierwszym kwartale taka propozycja współpracy pojawiła się w 19% ogłoszeń a już w Q2 była proponowana w 29% przypadków. W ostatnim analizowanym kwartale wyniosła 21% wszystkich propozycji.

 

 FORMY ZATRUDNIENIA Q1

 

 FORMY ZATRUDNIENIA Q2

 

 

 FORMY ZATRUDNIENIA Q3

 

 

WNIOSKI:

Od początku wybuchu pandemii można zauważyć zwiększenie niechęci pracodawców do oferowania współpracy w oparciu o umowę o pracę. Prawdopodobne przyczyny: niepewność projektowa, za wysokie koszty utrzymania pracownika i przede wszystkim strach o przyszłość, który towarzyszy od momentu wybuchu pandemii. Najbezpieczniejszą formą współpracy okazało się B2B. Z naszej analizy wynika także, że pandemia wymusiła większą otwartość pracodawców na pracę zdalną. W Q1 praca zdalna stanowiła jedynie 1 % wszystkich ofert pracy, zaś w Q3 wynik wzrósł aż do 17%. Możemy więc śmiało stwierdzić, że tym samym praca zdalna traci status benefitu. Pytanie tylko czy już na zawsze, czy powróci w spokojniejszych czasach.

W dalszym ciągu będziemy się przyglądać sytuacji w sektorze IT analizując wpływ Covid-19 na jego funkcjonowanie. Prezentowane wyniki są naszą perspektywą i naszym głosem o sytuacji w branży oraz dopełnieniem innych analiz prowadzonych przez inne firmy. Kończy się czwarty kwartał, który stworzy kompletny  obraz całego pandemicznego roku. Czy będzie spokojniejszy, czy przyniesie znaczące zmiany? Kogo będzie poszukiwał rynek i jakie formy współpracy będzie oferował. To pytania, na które będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi. Oczywiście zaprezentujemy wyniki naszych obserwacji.

Stay tuned!

BADANIE IT
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE