+ BLOG

PANDEMICZNE SENIORITY CZYLI POZIOM STANOWISK SPECJALISTÓW IT POSZUKIWANYCH W Q1, Q2 I Q3 2020

zjedź niżej
PANDEMICZNE SENIORITY CZYLI POZIOM STANOWISK SPECJALISTÓW IT POSZUKIWANYCH W Q1, Q2 I Q3 2020

Covid-19 to wciąż temat nr 1 naszych rozmów, wszystkich medialnych wiadomości oraz biznesowych spotkań. Trwa druga fala pandemii, która podobnie jak jej poprzedniczka niesie sporo niepewności. DCG, jako firma technologiczna i aktywny uczestnik rynku IT w Polsce i Europie przygląda się zachodzącym zmianom w sektorze IT i analizuje wiele aspektów covidowego wyhamowania zarówno po stronie biznesu, jaki i specjalistów IT. Jednym z obszarów, który poddaliśmy rozważaniom w ostatnim okresie były nastroje związane z Covid-19 panujące wśród specjalistów IT oraz ich wpływ na responsywność kandydatów na zamieszczane oferty pracy w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2020 roku. Naszą analizę tego zagadnienia prezentowaliśmy w listopadzie. Kolejnym tematem, który postanowiliśmy poddać naszym obserwacjom i dyskusji jest tzw. „seniority” poszukiwanych na rynku specjalistów IT w dobie Covid-19. Czy pandemia miała wpływ na rozkład poziomu stanowisk, a jeśli tak, to w jakim stopniu?

 

 

W przeprowadzonej analizie zebraliśmy wszystkie projekty DCG realizowane dla naszych klientów w Q1, Q2 i Q3 2020 r., do wykonania których poszukiwaliśmy specjalistów IT za pośrednictwem wszystkich wykorzystywanych przez nas kanałów komunikacji, a więc naszej www oraz portali rekrutacyjnych. W ten sposób wyciągnęliśmy wnioski na temat poziomu stanowisk specjalistów w publikowanych przez nas ogłoszeniach, a co za tym idzie o zapotrzebowaniu rynku na określony poziom doświadczenia specjalistów.

 

LICZBA PROCESÓW

Analizę dotyczącą „seniority” rozpoczęliśmy od ogólnej liczby realizowanych procesów w Q1, Q2 i Q3 2020 roku.

W sumie w analizowanym okresie było ich łącznie 327. Liczba projektów realizowanych w Q1 wyniosła 36,7 % (120). W drugim kwartale odnotowaliśmy lekki spadek o 3,7%. Suma projektów wynosiła 33% (108). W trzecim analizowanym okresie liczba ogłoszeń spadła o kolejne 2,7% i wyniosła 30,6% (99) wszystkich analizowanych w trzech okresach procesów. Wnioski, które się nasuwają są takie, że zapotrzebowanie na rynku na specjalistów IT było zbliżone we wszystkich trzech okresach. Widać lekkie spowolnienie, ale nie jest ono znaczące. Prezentowane wyniki przedstawia wykres poniżej.

 

PANDEMICZE SENIORITY CZYLI POZIOM STANOWISK SPECJALISTÓW IT POSZUKIWANYCH W Q1, Q2 I Q3 2020.

 

SENIORITY SPECJALISTÓW IT A COVID-19

Kolejne pytania, jakie postawiliśmy brzmiały: kogo poszukiwał rynek i czy pandemia miała na to wpływ oraz jakiego poziomu doświadczenie było wymagane najczęściej? W tej części analizy postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Żeby to zrobić, oczywistym etapem naszych rozważań stała się weryfikacja każdego ogłoszenia pod kątem pożądanego seniority. Z obserwacji wynika, że wszystkie opublikowane ogłoszenia kierowane były do Specjalistów mających już co najmniej 2-letnie doświadczenie w IT. W każdym kwartale najczęściej poszukiwaliśmy do naszych projektów Specjalistów na poziomie MID. W każdym z analizowanych okresów liczba tego rodzaju procesów jest zbliżona, choć w Q1 była najwyższa, a projekty rekrutacyjne na tzw. midów stanowiły aż 78% wszystkich procesów. Dane dotyczące Q1 prezentuje wykres poniżej.

 

 PANDEMICZE SENIORITY CZYLI POZIOM STANOWISK SPECJALISTÓW IT POSZUKIWANYCH W Q1, Q2 I Q3 2020.

 

W drugim kwartale  2020 roku stanowiska  dla „midów” stanowiły 77% zaś w kwartale trzecim 75%. Drugie miejsce na podium zajęli Seniorzy. W pierwszym kwartale stanowili 16% wszystkich poszukiwań, to większe zapotrzebowanie na tak dobrze doświadczonych specjalistów zaobserwowaliśmy w Q2 -20%.

 

PANDEMICZE SENIORITY CZYLI POZIOM STANOWISK SPECJALISTÓW IT POSZUKIWANYCH W Q1, Q2 I Q3 2020.

 

W trzecim kwartale wynik zbliżył się do tego z okresu sprzed pandemii i wyniósł 15%.

 

Ostatnie miejsce w rywalizacji zajmują stanowiska juniorskie. W Q1 liczba opublikowanych ogłoszeń na stanowiska Juniorskie wyniosła 6% wszystkich realizowanych procesów. W drugim kwartale widać wyraźny spadek – jedynie 3% - na rzecz stanowisk seniorskich, które wzrosły z 16% (Q1) do 20%. W trzecim kwartale czuć lekką stabilizację. Stanowiska juniorskie osiagnęły poziom 10% w dalszym ciągu oddając pole stanowiskom seniorskim (15%).

 

PANDEMICZE SENIORITY CZYLI POZIOM STANOWISK SPECJALISTÓW IT POSZUKIWANYCH W Q1, Q2 I Q3 2020. 

 

WNIOSKI

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pandemia miała wpływ na realizowane projekty i chociaż samo zapotrzebowanie na Specjalistów z kwartału na kwartał jedynie delikatnie zmalało, to widać znaczącą różnicę w seniority poszukiwanych specjalistów.  Możemy pokusić się o stwierdzenie, że mała ilość publikowanych ogłoszeń na stanowiska juniorskie  w Q2 może świadczyć  o tym, że pandemia i jej efekty w postaci zamykanych czy wstrzymywanych projektów sprawiła, że rynek w obliczu konieczności ograniczenia etatów postawił na doświadczonych spacjalistów w branży IT.

 

 

***

Przed nami kolejne analizy i rozważania o sytuacji w sektorze IT i wpływie Covid-19 na jego funkcjonowanie. Prezentowane wyniki są naszą perspektywą i naszym głosem o sytuacji w branży oraz dopełnieniem innych analiz prowadzonych przez inne firmy. Kończy się czwarty kwartał, który stanie się dopełnieniem obrazu całego pandemicznego roku. Czy będzie spokojniejszy, czy przyniesie znaczące zmiany? Kogo będzie poszukiwał rynek? To pytania, na które będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi. Oczywiście zaprezentujemy wyniki naszych obserwacji.

 

Stay tuned!

BADANIE IT
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE