KLAUZULA INFORMACYJNA

KANDYDACI. B2B/ZLECENIE:

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: DCG Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@dcg.pl

 

a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

b) Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom:

- świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.

- świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,

- świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe,

- klientom Administratora Danych (potencjalnym Zleceniodawcom).

c) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2028 roku.

d) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pana/Pani żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez DCG Sp. z o.o. Sp.k.

e) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

g) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę
nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych i/ wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

Kandydaci zatrudnieni na umowę o pracę:

Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: DCG Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@dcg.pl

 

a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

b) Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom:

- świadczącym usługi w zakresie udostępnianie elektronicznych platform rekrutacyjnych.

- świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,

- świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe,

- klientom Administratora Danych (potencjalnym pracodawcom).

c) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2028 roku.

d) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez DCG Sp. z o.o. Sp.k.

e) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.
W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

f) Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

g) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

h) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych i/ wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

 

 

Dane spółki: Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0000733458

Obserwuj nas:
UE