KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna DCG Sp. z o.o. 

dla kandydatów biorących udział w rekrutacji umowy cywilnoprawne  

  

 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@dcg.pl
 2. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.
 3. Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom:
  1. świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.
  2. świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,
  3. świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane  osobowe,
  4. klientom Administratora Danych (potencjalnym Zleceniodawcom).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przetwarzania  do celów przyszłych rekrutacji do 25 maja 2028 r.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pana/Pani  żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z  rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez DCG Sp. z o.o. 
 6. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pana/Pani  danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej  adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W  przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w  pełni legalne.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach  rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych  uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę  nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Wielka Brytania)  Przekazywanie danych osobowych następuje w związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych na  rzecz klienta, którego siedziba znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Dane te są przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Klauzula informacyjna DCG Sp. z o.o.   dla kandydatów biorących udział w rekrutacji umowy o pracę  

 1. Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: DCG Sp. z o.o. ,  ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail:  gdpr@dcg.pl
 2. Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody oraz na podstawie  art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych  projektów rekrutacyjnych.
 3. Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom:
  1. świadczącym usługi w zakresie udostępnianie elektronicznych platform rekrutacyjnych.
  2. świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi,
  3. świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane  osobowe,
  4. klientom Administratora Danych (potencjalnym pracodawcom).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przetwarzania  do celów przyszłych rekrutacji do 25 maja 2028 r.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana  żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście  pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z  rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez DCG Sp. z o.o.  
 6. W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej  adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W  przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w  pełni legalne.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie  jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych  prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie  udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
 8. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad  legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Wielka Brytania)  Przekazywanie danych osobowych następuje w związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych na  rzecz klienta, którego siedziba znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Dane te są przetwarzane na  podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE