DOTACJE, KTÓRE POZWALAJĄ NAM SIĘ ROZWIJAĆ

zjedź niżej
DOTACJE, KTÓRE POZWALAJĄ NAM SIĘ ROZWIJAĆ

Polskie Mosty Technologiczne

 

DCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „polskie mosty technologiczne”, Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. Poddziałanie 3.3.1.

 

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku norweskim:

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów związanych z wprowadzeniem na rynku norweskim usług konsultingowych i programistycznych oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

 

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku norweskim, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w rynku norweskim.

 

Wartość projektu: 120 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 120 000 PLN

Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE