+ BLOG

COVID-19 a aktywność Specjalistów IT na rynku pracy

zjedź niżej
COVID-19 a aktywność Specjalistów IT na rynku pracy

Tematy związane z epidemią Covid-19 wciąż nie schodzą z pierwszych stron gazet, serwisów internetowych i czołówek głównych wydań wiadomości. Pierwsza wiosenna fala przyniosła wiele negatywnych emocji i sporo niepewności. Doprowadziła do redukcji projektów, etatów i zmian wynagrodzeń we wszystkich sektorach. Również branża IT, uznawana za jedną z najbardziej rozwojowych, a co za tym idzie najbardziej bezpiecznych, odczuła efekty covidowej paniki. Wstrzymanie projektów, ograniczenia lub ich zamknięcie dotknęły zapewne nie tylko nas, lecz każdą z firm operujących w tym sektorze.

 

 

Jako firma technologiczna, aktywny uczestnik rynku IT w Polsce i Europie przyglądamy się zachodzącym zmianom i analizujemy wiele aspektów covidowego wyhamowania zarówno po stronie biznesu, jaki i specjalistów IT. Jednym z obszarów, który poddaliśmy rozważaniom w ostatnim okresie były nastroje związane z Covid-19 panujące wśród specjalistów IT oraz ich wpływ na responsywność kandydatów na zamieszczane oferty pracy w pierwszym, drugim i trzecim kwartale 2020 roku. Prezentowane wyniki są naszym głosem o sytuacji w branży IT i dopełnieniem analiz prowadzonych przez inne podmioty działające w sektorze. Jest także próbą spojrzenia na sektor z bardziej ludzkiej perspektywy, a więc emocji, które odczuwa każdy z nas.

 

EMOCJE I NASTROJE – CZYLI O CO PYTALIŚMY

Na przełomie października i listopada 2020 roku, a więc w przededniu największych zachorowań na Covid-19 w drugiej fali epidemii, zadaliśmy naszym specjalistom IT pytanie o samopoczucie w nowej rzeczywistości. Badanie było motywowane troską o naszych ludzi. Pozyskaną wiedzę pragnęliśmy wykorzystać na stworzenie rozwiązań, które zapewniłyby niezbędne wsparcie w nowej i trudnej rzeczywistości.

 

Ankieta została przesłana do 300 osób pełniących różnorodne funkcje w realizowanych przez nas projektach technologicznych. Nasi specjaliści udzielili odpowiedzi, wybierając spośród dostępnych opcji lub tworzyli ją samodzielnie. Zaproponowane odpowiedzi do pytania o odczucia brzmiały dokładnie tak:

 

  • Nie przejmuję się obostrzeniami
  • Normalnie, ale zachowuję ostrożność
  • Dziwnie, w sumie nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć
  • Nie wiem, czego mogę się spodziewać w najbliższych tygodniach
  • Boję się, że stracę pracę
  • Bardzo mnie ta sytuacja stresuje
  • Inne (możliwość własnej odpowiedzi)

 

Jedynie 12,3% zaproszonych do badania wypełniło przesłaną ankietę. Czy to efekt pandemicznej niepewności? Frekwencja była motywacją do zgłębienia tematu.

 

 

Marta Tomiczak - HR Manager

 

 

IT NIE JEST WYJĄTKIEM

Choć na rynku od wielu lat panuje przekonanie, że branża IT gwarantuje pewność i stabilizację, to udzielone odpowiedzi pokazały, że stres pandemiczny nie ominął Specjalistów IT. Wprawdzie 62% ankietowanych zadeklarowało, że zarówno sama pandemia, jak i restrykcje z nią związane oraz zawirowania na rynku pracy nie zrobiły na nich większego wrażenia, to jednak aż 31 % udzielonych odpowiedzi wskazuje, że specjaliści przeżywają mniejsze lub większe obawy związane z pandemią. Wyniki naszej analizy przedstawia wykres poniżej.

 

covid-19

 

CO PRZYNIOSŁA ANALIZA?

Największa grupa – 19% analizowanych przypadków, wskazuje na dyskomfort związany z niepewnym jutrem i odczuwało brak możliwości oceny sytuacji związanej z pandemią. Kolejne osoby - 6% odczuwały wysoki stres związany z aktualną sytuacją. Ostatnia grupa - 6% - obawiała się utraty zatrudnienia.

 

Wyniki naszego wewnętrznego badania oraz fakt niskiego zaangażowania specjalistów w udzielanie odpowiedzi na pytania o emocje i nastroje dodatkowo nas zastanowił i zaowocował decyzją o podjęciu dodatkowej, zewnętrznej analizy rynku IT. Postanowiliśmy przyjrzeć się kandydatom aplikującym do DCG na prowadzone przez nas projekty IT. Porównaliśmy trzy kwartały 2020 r., aby wyciągnąć wnioski o panujących na rynku nastrojach i efektach pandemii w rozumieniu responsywności kandydatów na zamieszczane przez nas oferty pracy.

 

PANDEMIA A CHĘĆ ZMIAN

Obawa utraty pracy, w naszej opinii, wpłynęła na ograniczoną otwartość specjalistów na zmiany zatrudnienia. Prezentowana analiza obejmuje ponad 80 000 specjalistów, którzy w I, II i III kwartale 2020 roku odpowiedzieli na zamieszczone przez nas ogłoszenia rekrutacyjne, przesyłając do DCG swoje CV. Jak już zostało wspomniane, celem pomiaru było sprawdzenie czy pandemia i emocje z nią związane miały wpływ na aktywność Kandydatów na rynku pracy. Była też próbą oszacowania rozmiaru tego wpływu.

 

I KWARTAŁ – CZYLI CHWILĘ PRZED COVID-19

Jak wynika z badania, w I kwartale aktywność Kandydatów była wysoka. W ciągu całego analizowanego okresu – I, II i III kwartału suma przesłanych aplikacji wynosiła 80 384. W skali ogólnej całego badanego okresu aktywność w Q1 stanowiła blisko 84%. Pozostała część, jedynie 16,08 % stanowiła aktywność w Q2 i Q3. Proporcje zaprezentowane zostały na wykresie poniżej.

 

Responsywność Kandydatów Q1, Q2, Q3 

 

I CO DALEJ – Q II

Drugi kwartał 2020 roku możemy śmiało określić okresem mocnego hamulca. Emocje na rynku, ogłoszona kwarantanna i wszechobecna praca zdalna przyniosły zmiany w biznesie i na rynku kandydatów w branży IT. Wielu z nich nie chciało podejmować decyzji zawodowych w tym okresie i zamknęło się na propozycje współpracy płynące z rynku. Zapadły decyzje „przeczekania” pandemii. Liczba osób, które podjęły wyzwanie i postanowiły zmienić pracę w myśl zasady „kryzys to najlepszy czas na zmiany” stanowiła zaledwie 7,16%.

 

Responwyność Kandydatów COVID-19

 

III KWARTAŁ – MAŁA STABILIZACJA

Z analizy wynika, że zarówno w drugim jak i trzecim kwartale roku, kandydaci mniej chętnie odpowiadali na propozycje pracy, stąd wniosek, że pandemia miała duży wpływ na zainteresowanie ofertami zamieszczanymi przez nas w portalach rekrutacyjnych oraz za pośrednictwem naszej strony www.diversecg.pl. Wprawdzie w III kwartale, po lekkim oswojeniu „covidowego smoka”, można zaobserwować delikatne zwiększenie aktywności Kandydatów. W naszej ocenie to efekt lekkiego uspokojenia nastrojów i polepszania sytuacji w kraju i Europie. Różnica pomiędzy analizowanymi okresami nie jest jednak zbyt wielka.

 

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. łącznie 7169 osób zaaplikowało, odpowiadając na zamieszczone oferty. To o 1411 osób więcej niż w kwartale drugim. Podobieństwo Q2 i Q3 pozwala wyciągnąć wnioski, że Kandydaci bardziej stawiali na utrzymanie swoich posad/projektów niż poszukiwanie zmian.

 

Responsywność Kandydatów COVID-19 Q2 i Q3

 

DRUGA FALA COVID-19 

Przeżywana przez nas obecnie druga fala epidemii, jeszcze mocniejsza w uderzeniu, na tym etapie jest wielką niewiadomą. Nasza analiza nie jest więc skończona. Bacznie przyglądamy się rynkowi, zachodzącym procesom i nastrojom kandydatów, analizując ostatni kwartał roku.

 

Andrzej Nowicki - Managing Director

 

Wyniki naszych obserwacji zaprezentujemy w kolejnych częściach naszej analizy, w której zaprezentujemy także inne obszary naszych zainteresowań - m.in. TOP 5 poszukiwanych technologii, stanowisk czy oferowanych form współpracy.

 

Czy ostatni kwartał przyniesie znaczące zmiany w postawie specjalistów IT? Czy zaobserwujemy ponowne wyhamowanie, czy raczej utrzymamy „małą stabilizację” z III kwartału? Kogo będzie poszukiwał rynek? Jakie technologie znajdą się w ścisłej czołówce poszukiwanych oraz jakie warunki będą oferowane? To tylko niektóre pytania, na które będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi. Oczywiście zaprezentujemy wyniki naszych obserwacji.

 

Stay tuned!

BADANIE IT, HR
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE