+ BLOG

PANDEMICZNE TOP 5 POSZUKIWANYCH TECHNOLOGII W Q1, Q2 I Q3 2020 R.

zjedź niżej
PANDEMICZNE TOP 5 POSZUKIWANYCH TECHNOLOGII W Q1, Q2 I Q3 2020 R.

W ostatni dzień roku przyszła pora na ostatnią odsłonę naszej pandemicznej analizy rynku IT. Tym razem naszym tematem były poszukiwane na rynku technologie w Q1, Q2 i Q3 2020 roku. Pandemia i jej wpływ na nas to temat gorący. Jako firma technologiczna i aktywny uczestnik rynku IT w Polsce i Europie obserwujemy zachodzące zmiany w naszym sektorze, analizując wiele aspektów covidowych zmian zarówno po stronie biznesu, jaki i specjalistów IT. Przed nami 2021 rok i kolejna partia pytań a także poszukiwań odpowiedzi na nie. A tymczasem...
Czy pandemia miała wpływ na poszukiwania określonych technologii, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Jak prezentowały się proporcje? Żeby odpowiedzieć na postawione pytania przeanalizowaliśmy 186 procesów rekrutacyjnych prowadzonych do naszych projektów w okresie styczeń – wrzesień 2020 roku. A oto wyniki naszych obserwacji.
 

TECHNOLOGIE W Q1

Analizę rozpoczniemy od pierwszego kwartału, w którym nikt nie spodziewał się tak wielkiego uderzenia Covid-19 w Europie. W tym czasie najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli ci ze znajomością JAVA. Kolejne miejsca na podium zajęły kolejno C# i Python. TOP 5 poszukiwanych na rynku technologii prezentuje wykres poniżej.

 TOP 5 ECHNOLOGII W Q1

 

Kolejny przedstawiany przez nas diagram prezentuje wszystkie technologie wymagane od kandydatów na stanowiska IT, zawarte w analizowanych ogłoszeniach.


 POSZUKIWANE TECHNOLOGIE W Q1

 

POSZUKIWANE TECHNOLOGIE W Q2

Analiza drugiego kwartału pokazała nieco inny rozkład „technologicznych sił”. O ile pierwsze miejsce wciąż zajmowała JAVA, a trzecie Python, to zmiana nastąpiła na drugim miejscu – zajął je SQL. TOP 5 pożądanych przez biznes technologii w Q2 oraz wszystkich poszukiwanych języków programowania, wymaganych w realizowanych przez DCG projektach prezentują wykresy poniżej.

TOP TECHNOLOGIE Q2
 

TECHNOLOGIE W DOBIE PANDEMII Q2
TECHNOLOGIE W Q3
Analiza trzeciego kwartału pokazała kolejne zmiany na drugiej pozycji rankingu i potwierdziła pozycje Javy (35% - 1. miejsce) i Pythona (15%- 3 pozycja). Tym razem na zaszczytnej drugiej pozycji uplasował się JAVASCRIPT (16%), wypierając SQL na czwartą pozycję w zestawieniu. TOP 5 poszukiwanych na rynku technologii w Q3 oraz pozycje wszystkich poszukiwanych technologii w trzecim kwartale bieżącego roku prezentują wykresy poniżej.
 

Q2 TOP TECHNOLOGIE
 TECHNOLOGIE Q3
 
WNIOSKI


Z przeprowadzonej analizy wynika, że pandemia wpłynęła na poszukiwane przez biznes technologie. We wszystkich trzech kwartałach w realizowanych przez nas procesach prowadziła JAVA. Podkreślenia wymaga fakt jej procentowego wzrostu w procesach, w poszczególnych okresach. W pierwszym kwartale wymagana była w 24% wszystkich prowadzonych rekrutacji na stanowiska IT, w drugim kwartale stanowiła już 29%. W Q3 2020 technologia JAVA była wymagana aż w 35% wszystkich procesów.
 
PYTHON zajmował stabilną trzecią pozycję w rankingach, osiągając podobny poziom w realizowanych projektach we wszystkich analizowanych okresach (Q1-17%, Q2-17%, Q3-15%).
 
Największą dynamikę obserwujemy na drugiej pozycji.
 
W Q1 na drugim miejscu znalazł się C# osiągając poziom 20% wszystkich projektów. Na uwagę zasługuje fakt, że w Q2 jego pozycja spadła i zajął 5. miejsce w zestawieniu. W trzecim kwartale nie znalazł się w TOP 5 poszukiwanych na rynku technologii.
 
W drugim kwartale natomiast drugą pozycję rankingu zajął SQL (22%). Również w tym przypadku należy podkreślić, że w Q1 nie znalazł się w zestawieniu TOP 5 TECHNOLOGII, a w Q3 zajął 4. miejsce osiągając poziom 14% prowadzonych procesów.
 
W trzecim kwartale 2020 drugie miejsce w rankingu TOP 5 TECHNOLOGII zarezerwowane było przez JAVASCRIPT (16% procesów). W pierwszym i drugim kwartale JAVASCRIPT znajdowało się na 4. pozycji w rankingach osiągając poziomy – 15 % i 11%.
 
Przed nami kolejne analizy i rozważania o sytuacji w sektorze IT i wpływie Covid-19 na jego funkcjonowanie. Prezentowane wyniki są naszą perspektywą i naszym głosem w dyskusji o sytuacji w branży oraz dopełnieniem innych analiz prowadzonych przez inne podmioty. Kończy się czwarty kwartał, który stanie się dopełnieniem obrazu całego pandemicznego roku. Czy przyniósł znaczące zmiany? To pytanie, na które będziemy chcieli uzyskać odpowiedź już na początku 2021 r. Oczywiście zaprezentujemy wyniki naszych obserwacji. Stay tuned!

BADANIE IT
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE