Background Check

zjedź niżej

Firmy najczęściej wykorzystują okres próbny, aby ocenić czy dany kandydat będzie się nadawał na określone stanowisko. W tym okresie bacznie obserwuje się pracownika i ocenia jego poziom wiedzy merytorycznej, motywację, umiejętności, wyniki, a także tkwiący w nim potencjał.

 

Jednak dla wielu pracodawców – zwłaszcza z sektora finansowego i IT – to za mało. Przeszłość osób zatrudnionych na stanowiskach takich jak Administrator systemów / bazy danych, Programista, Dyrektor Oddziału Banku, lub w jakiejkolwiek innej roli z dostępem do aktywów wrażliwych firmy powinna być sprawdzona w bazie danych Rejestru Karnego i Rejestru Dłużników. Sam okres próbny może nie wystarczyć do weryfikacji, czy pracownik naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Twoja firma może odkryć prawdę gdy będzie już za późno.

Opis usługi

Wybrane

Korzyści modelu

Diverse CG przeprowadza pełny wywiad środowiskowy Twojego potencjalnego nowego pracownika. Pomożemy Ci poznać kandydata zanim go zatrudnisz, żebyś mógł zobaczyć pełny obraz osoby która ma dołączyć do Twojej załogi.

Diverse CG może przeprowadzić wywiad środowiskowy Twojego kandydata poprzez:

 • Sprawdzenie wpisów w Rejestrze Karnym
 • Weryfikację numeru ubezpieczenia społecznego
 • Weryfikację historii zatrudnienia
 • Weryfikację wykształcenia
 • Weryfikację certyfikatów zawodowych
 • Weryfikację referencji zawodowych
 • Sprawdzenie historii kredytowej
 • Sprawdzenie rejestrów Sądów Powszechnych
 • Sprawdzenie wpisów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 • Sprawdzenie wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 • Sprawdzenie wpisów w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego
 • Weryfikację historii służby wojskowej
 • Sprawdzenie historii odszkodowań pracowniczych
 • Sprawdzenie historii uczestnictwa w wolontariacie
 • Weryfikację właściwą dla danej branży
 • Międzynarodowy wywiad środowiskowy
 • Sprawdzenie informacji dotyczących zdrowia i zażywanych leków
 • Powyższe punkty to elementy Modelu Oceny Ryzyka Diverse zaprojektowanego aby dokonać pełnej weryfikacji danych osobowych każdego kandydata. Jest on podzielony na następujące kategorie:
 • Wybór i ocena
 • Weryfikacja historii zatrudnienia
 • Weryfikacja wykształcenia
 • Weryfikacja danych osobowych
 • Sprawdzenie informacji dotyczących zdrowia
 • Sprawdzenie wpisów w Rejestrze Karnym
01
02
03
04
05
Jak to działa?
+

Przyjęte modele biznesowe w DCG to ramy, wg których działamy. Możemy potraktować to jako zbiór konkretnych zasad, którymi będziemy się kierować przy współpracy lub jako drogowskaz, który wyznaczy nam kierunek, a w drodze rozmów uszyjemy to rozwiązanie na miarę, dla Ciebie, tak, aby odpowiadało najlepiej Twoim potrzebom.

Sprawdź

KOMPETENCJE IT

Background Check to jedna z wielu form, w jakich dostarczamy nasze usługi. To tylko i aż model. A te często w trakcie naszej współpracy ewoluują. Od zawsze jesteśmy biznesowo elastyczni, co oznacza, że w każdym momencie naszej współpracy dopuszczamy możliwe zmiany, upgrade’y czy korekty modelu, w którym współpracujemy. Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej wyjść naprzeciw Twoim potrzebom. A te najczęściej skupiają się wokół konkretnych obszarów technologicznych. Sprawdź nasze najczęstsze realizacje:

poprzednia usługa

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE