Time & Material

zjedź niżej

Time&Material to jeden z bardziej popularnych modeli w przypadku outsourcingu kadr IT czy też bodyleasingu. Głównym założeniem tego modelu jest rozliczanie się na podstawie przepracowanych godzin, w ramach których dany konsultant wykonuje dedykowane prace na rzecz Klienta. Zwyczajowo zlecane prace dotyczą pełnego wymiaru godzin w skali miesiąca, gdzie obowiązuje stawka godzinowa czy dzienna.

 

W modelu tym całość zarządzania kadrowo – płacowego leżą po stronie DCG, a forma czy zapisy umowy z danym konsultantem są ustalane bezpośrednio pomiędzy DCG a konsultantem. W tym modelu nadzór merytoryczny nad pracami leży najczęściej po stronie Klienta. Fizyczna lokalizacja konsultanta czy też zaopatrzenie w sprzęt leżą w gestii Klienta i DCG – ich wspólnych ustaleń – czy konsultant potrzebny jest full-time w siedzibie klienta (on-site) czy usługi będzie świadczył z siedziby DCG (off-site), czy też włączy się w to pracę zdalną.

Opis usługi

Wybrane

Korzyści modelu

Każdy model współpracy ma swoje unikalne korzyści. Ułatwiając Ci wybór prezentujemy te, które naszym zdaniem faktycznie pociągają za sobą korzyści dla Ciebie – korzyści, które czasem są stricte biznesowe, czasem związane wyłącznie z obszarem IT, a czasami wiążą się z tematyką HRową.

  • Przejrzystość rozliczeń
  • Przewidywalność kosztów
  • Przewidywalność osiąganych korzyści
  • Duża mobilność kontraktów
  • Comiesięczna faktura za świadczone usługi przez DCG z dogodnym terminem płatności
  • Możliwość świadczenia tej usługi nawet przez pojedynczego konsultanta, praktycznie w ramach dowolnej dostępnej na rynku technologii
01
Zdefiniowanie potrzeb IT
02
Określenie maksymalnego budżetu oraz zakresu potrzebnych kompetencji IT
03
Złożenie zamówienia w DCG oraz zatwierdzenie konsultantów dedykowanych danemu zleceniu
04
On-boarding nowego konsultanta
05
Comiesięczne rozliczanie prac konsultanta w oparciu o przelicznik liczba godzin x stawka godzinowa
Jak to działa?
+

Przyjęte modele biznesowe w DCG to ramy, wg których działamy. Możemy potraktować to jako zbiór konkretnych zasad, którymi będziemy się kierować przy współpracy lub jako drogowskaz, który wyznaczy nam kierunek, a w drodze rozmów uszyjemy to rozwiązanie na miarę, dla Ciebie, tak, aby odpowiadało najlepiej Twoim potrzebom.

Sprawdź

KOMPETENCJE IT

Time & Material to jedna z wielu form, w jakich dostarczamy nasze usługi. To tylko i aż model. A te często w trakcie naszej współpracy ewoluują. Od zawsze jesteśmy biznesowo elastyczni, co oznacza, że w każdym momencie naszej współpracy dopuszczamy możliwe zmiany, upgrade’y czy korekty modelu, w którym współpracujemy. Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej wyjść naprzeciw Twoim potrzebom. A te najczęściej skupiają się wokół konkretnych obszarów technologicznych. Sprawdź nasze najczęstsze realizacje:

następna usługa

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE