+ BLOG

Project Management 2020

zjedź niżej
Project Management 2020

Zmiany, które zachodzą w 2020 roku w wielu obszarach IT, nie ominęły również obszaru Project Managementu. O pojawiających się trendach w obszarze PM m.in. wpływie sztucznej inteligencji oraz hybrydowym podejściu do zarządzania projektami a także zmianach wywołanych przez panującą epidemię rozmawiamy z Tomaszem Sierzputowskim.

 

 

Diverse CG: Jak na obszar Project Managementu wpłynęła sztuczna inteligencja?

 

Tomasz Sierzputowski: Wykorzystywanie botów i AI znajduje się na wczesnym etapie, jednak widać tutaj wielkie pole możliwości. Sztuczna inteligencja znacznie lepiej radzi sobie w pracy nad dużym zbiorem danych - w ciągu kilku sekund może wygenerować raport, na podstawie którego Kierownik projektu może podjąć natychmiastową decyzję. To jedna strona medalu. Druga natomiast to fakt, że Zarządzanie Projektami to praca z ludźmi i osobiście nie sądzę, aby bot miał kiedykolwiek umiejętności myślenia strategicznego, kreatywnego, czy chociaż empatii lub humoru, które często okazują się nieocenione w projektach. Wyobraźmy sobie kontrolę lotów kierowaną przez same roboty – prawda, że straszne? Jeśli z kolei połączymy możliwości sztucznej inteligencji i wykorzystamy jako narzędzie wspierające Kierowników Projektów, otworzą się przed nami wielkie możliwości.

 

DCG: Jaki wpływ na zarządzanie projektem ma Project Management Technology Quotient?

 

TS: PMWQ to umiejętność Project Managerów do dostosowywania technologii do realizacji celów projektu. Wchodzimy w czasy, kiedy z jednej strony jako PM’owie będziemy musieli szybko przełączać się z jednej technologii w drugą, a z drugiej strony mieć na tyle wiedzy i doświadczenia w pracy z daną technologią, aby być wystarczająco sceptycznym do zbyt częstych zmian. Zrównoważony rozwój firmy coraz częściej będzie zależał od technologii, a nie ludzi więc dobrzy leaderzy projektów powinni umieć znaleźć receptę na pogodzenie tych dwóch materii.

 

DCG: Trendem w obszarze Zarządzania Projektem jest ostatnio hybrydowe zarządzanie projektami. Z jakiego powodu określne jest jako to właściwe?

 

TS: Metodyki dość rygorystyczne jak chociażby Prince 2 czy PMI nie powinny stać w opozycji do metodyk zwinnych z rodziny Agile. Dostosowanie jednych i drugich do danej organizacji, sytuacji i projektu może okazać się zbawienne i często jedyne możliwe. Project Manager powinien być otwarty na każde sugestie i rozwiązania w projekcie więc będąc ambasadorem jednej metodyki zamyka sobie furtkę do lepszych rozwiązań.

 

DCG: Praca zdalna od marca stała się codziennością. Która z aplikacji okazała się najkorzystniejsza do zarządzania projektem w trybie zdalnym: Asana, Trello, JIRA a może jeszcze inne?

 

TS: W czasie pandemii Jira okazuję się nieoceniona, jeśli prowadzimy projekty w SCRUMie. Możemy wtedy łatwo dzielić się zadaniami lub przypisaniem do historyjek (user stories). Confluence jest genialny, jeśli chodzi o dokumentację, checklisty niezbędne do releasów na produkcję itd. Poczciwy MS Project także ma się dobrze, bo dzięki niemu w łatwy sposób stworzymy ścieżkę krytyczną
i zaplanujemy kamienie milowe projektu. Komunikator Teams w czasie pandemii jeszcze mnie nigdy nie zawiódł i okazał się wspaniałym antydepresantem na telekonferencje prowadzone z liczbą powyżej 30 osób, co nie zawsze możemy osiągnąć przy innych rozwiązaniach na rynku.

 

DCG: Jaki wpływ na obszar PM miała pandemia?

 

TS: Pandemia wymusiła większą elastyczność i potrzebę spojrzenia na projekty od innej strony. Zmieniły się priorytety. Często całe modele biznesowe firm musiały ulec przebudowie, chociażby przekuwając biznes tradycyjny na biznes online. Pozwolę sobie na mały przykład z mojego projektu. Naszym celem było stworzenie produktu w 2-3 tygodnie dla klienta. Przy normalnym trybie wytwórczym oprogramowania zajęłoby nam to około pół roku. Skupiliśmy się na dowiezieniu MVP bez dokumentacji, ponieważ doszliśmy do wniosku, że można ją dowieźć już po wdrożeniu. Skopiowaliśmy wiele elementów z rozwiązań, które istniały już wcześniej oraz przeprowadziliśmy 2 pilotażowe testy rozwiązania, aby sprawdzić czy klient nie ma problemów z procesem. Praca nad tym projektem praktycznie trwała 24/7, łącznie z pracą w nocy. Na szczęście udało się -wysiłkiem całego zespołu - dostarczyć projekt na czas. W normalnych warunkach mielibyśmy komfort zaplanowania takiego projektu krok po kroku realizując wszystkie dobre praktyki.

 

DCG: Najważniejsze, że cel został osiągnięty! Tomek, bardzo dziękujemy za rozmowę.

TECHNOLOGIE
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE