+ BLOG

POZYTYWNY UPDATE – CZYLI RESPONSYWNOŚĆ SPECJALISTÓW IT NA OFERTY PRACY W Q4 2020

zjedź niżej
POZYTYWNY UPDATE – CZYLI RESPONSYWNOŚĆ SPECJALISTÓW IT NA OFERTY PRACY W Q4 2020

Czy ostatni kwartał przyniósł znaczące zmiany w postawie specjalistów IT? Czy zaobserwowane w Q2 i Q3 2020 wyhamowanie, utrzymało się w czwartym kwartale roku? Zgodnie z zapowiedziami poczynionymi na zakończenie 2020 roku powracamy do naszej analizy rynku IT i poszukiwania odpowiedzi na pytania, w jaki sposób pandemia wpłynęła na różne obszary jego funkcjonowania. Podsumowaliśmy Q4 i prezentujemy pandemiczny update dotyczącym aktywności kandydatów na rynku w rozumieniu ich otwartości na zmiany pracy.


 
Analiza trzech kwartałów, którą opublikowaliśmy na zakończenie roku, pozwoliła nam wysnuć wnioski, że likwidacja projektów, ich wstrzymanie, a co za tym idzie, obawa utraty pracy wpłynęła na ograniczoną otwartość specjalistów IT na zmiany zatrudnienia.
 
Prezentowana, uzupełniona o Q4 analiza obejmuje ponad 144 394 specjalistów, którzy w I, II, III i IV kwartale 2020 roku odpowiedzieli na zamieszczone przez nas ogłoszenia rekrutacyjne, przesyłając do DCG swoje CV. Jak już zostało wspomniane, celem pomiaru było sprawdzenie czy pandemia i emocje z nią związane miały wpływ na aktywność Kandydatów na rynku pracy. Była też próbą oszacowania rozmiaru tego wpływu.


 
I KWARTAŁ – DOBRY START


Jak wynika z naszego badania, w I kwartale aktywność Kandydatów była wysoka. W skali całego badanego okresu, ich aktywność w Q1 stanowiła 47%. Na projekty prowadzone przez DCG zaaplikowało w tym czasie aż 67 457 specjalistów IT.


 
II i III KWARTAŁ – WIELKIE WYHAMOWANIE


W drugim kwartale roku zaobserwowaliśmy zdecydowanie niższą liczbę aplikacji na prowadzone przez DCG projekty.  W sumie poprzez wszystkie kanały pozyskiwania kandydatów spłynęło do nas jedynie 5758 CV, co stanowi jedynie 4% pozyskanych w skali całego roku aplikacji.
 
Niechęć do zmian utrzymała się również w III kwartale. Kandydaci mniej chętnie odpowiadali na propozycje pracy, stąd wniosek, że to pandemia miała tak duży wpływ na obniżone zainteresowanie ofertami. Wprawdzie w Q3 zaobserwowaliśmy delikatne zwiększenie aktywności Kandydatów, jednak różnica pomiędzy analizowanymi okresami nie jest zbyt wielka. W lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r. łącznie 7169 osób zaaplikowało do DCG, odpowiadając na zamieszczone oferty. To o 1411 osób więcej niż w kwartale drugim. Podobieństwo Q2 i Q3 pozwala wyciągnąć wnioski, że Kandydaci bardziej stawiali na utrzymanie swoich posad/projektów niż poszukiwanie zmian.
 


IV KWARTAŁ – SPORA DAWKA OPTYMIZMU


 
Pomimo kolejnej fali pandemii, która towarzyszyła nam w ostatnim kwartale roku, w nastrojach kandydatów zaobserwowaliśmy pewne uspokojenie i ponowne „otwarcie” na propozycje z rynku pracy. Poziom aplikacji, które pozyskaliśmy, zbliżył się do tego z początku roku i osiągnął wynik 44% rocznego spływu dokumentów. W sumie za pośrednictwem naszych kanałów zaaplikowało do naszych projektów 64 010 osób. Ten wynik to spora dawka optymizmu. Proporcje osiąganych w kolejnych kwartałach wyników zaprezentowane zostały na wykresiej poniżej.

 

RESPONSYWNOŚĆ Q4_ 2020_SPECJALIŚCI IT_ COVID 2020

 

WNIOSKI


Czy wyniki ostatniego kwartału oznaczają, że powoli uczymy się żyć z towarzyszącą nam pandemią i robimy swoje – oczywiście z zachowaniem koniecznych zasad bezpieczeństwa? Wierzymy, że tak jest i tak zostanie. Mając nadzieję na powrót do normalności jako aktywny uczestnik rynku IT będziemy w dalszym ciągu analizować kolejne okresy i kolejne obszary naszego biznesu oraz wracać z najświeższymi informacjami.

Stay tuned!

BADANIE IT
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE