+ BLOG

POSZUKIWANE SENIORITY SPECJALISTÓW IT W 2020

zjedź niżej
POSZUKIWANE SENIORITY SPECJALISTÓW IT W 2020

Powracamy z aktualizacją naszej analizy w obszarze zapotrzebowania na specjalistów IT w ostatnim kwartale roku 2020 oraz oczekiwań rynku wobec ich poziomu doświadczenia, czyli tzw. seniority. Naszą analizę dotyczącą trzech pierwszych kwartałów 2020 r. w/w zagadnień prezentowaliśmy w grudniu 2020. Prezentowany tekst jest analizą ostatniego kwartału pandemicznego roku i próbą odpowiedzi na pytania o wpływ pandemii na rozkład poziomu stanowisk poszukiwanych na rynku specjalistów IT.

 


DCG obserwuje i analizuje zachodzące zmiany w sektorze IT zarówno po stronie biznesu jak i specjalistów IT, na które wpływ miała i wciąż ma obecna sytuacja związana za Covid-19. W przeprowadzonej analizie zebraliśmy wszystkie projekty DCG realizowane dla naszych klientów we wszystkich kwartałach 2020 r., do wykonania których poszukiwaliśmy specjalistów IT.

 

LICZBA PROCESÓW

Naszą analizę dotyczącą „seniority” rozpoczynamy od ogólnej liczby realizowanych procesów w Q1, Q2, Q3 i Q4 2020 roku. Łącznie w analizowanym okresie, tj. 12. miesięcy 2020 roku, opublikowaliśmy 425 ogłoszeń rekrutacyjnych we wszystkich kanałach wykorzystywanych przez nas do pozyskiwania specjalistów IT. Ogłoszenia te stanowiły dla nas materiał do prezentowanej analizy. Zgromadzone dane umożliwiły nam wyciągnięcie wniosków o zapotrzebowaniu rynku na określony poziom doświadczenia specjalistów IT.

 

Najlepszy wynik odnotowaliśmy – i nie będzie to zapewne dla nikogo zaskoczeniem – w pierwszym kwartale roku 2020. Liczba projektów realizowanych w Q1 wyniosła 28 % (120) wszystkich analizowanych procesów w roku. W kolejnych dwóch kwartałach, Q2 i Q3, zaobserwowaliśmy lekkie spadki. W Q2 obniżenie wyniosło 2 punkty procentowe i tym samym suma realizowanych w tym okresie projektów wynosiła 26% (108). Trzeci kwartał przyniósł dalszą redukcję, tym razem o kolejne 3%. Tym samym w Q3 liczba procesów wyniosła 23% (99). Analiza ostatnich trzech miesięcy roku pokazała, że ostatni kwartał roku jest podobny do poprzedzającego go, co pozwala wnioskować o pewnej stabilizacji. Liczba projektów realizowanych w tym czasie wyniosła 23 %, co stanowi 98 procesów. Opisywane wyniki przedstawia wykres poniżej.

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW IT_2020_COVID-19

 

SENIORITY SPECJALISTÓW IT W 2020

Kolejne postawione w analizie pytania dotyczyły preferowanego poziomu doświadczenia specjalistów IT. Zweryfikowaliśmy wszystkie projekty prowadzone w Q4 i zestawiliśmy dane z innymi kwartałami roku. Wnioski?  W Q4, podobnie jak w innych okresach roku, oferty najczęściej kierowane były do Specjalistów posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w IT. Ci specjaliści, na rynku określani jako specjaliści MID, w czwartym kwartale poszukiwani byli w 71% wszystkich projektów. Kolejni na podium znaleźli się Seniorzy. Wynik jaki osiągnęły te stanowiska to 23%. Podobnie jak w poprzednich kwartałach na trzecim miejscu plasują się stanowiska dla Juniorów, stanowiąc jedynie 6% wszystkich procesów realizowanych w ostatnim kwartale pandemicznego roku 2020. Prezentację osiągniętych w Q4 wyników zawiera wykres poniżej.

 

SENIORITY_Q4_2020_COVID19

 

Analiza wszystkich dwunastu miesięcy 2020 pokazuje, że zdecydowanie nie był to korzystny rok dla najmłodszych stażem specjalistów. Stanowiska JUNIORskie ofertowane były jedynie w 9% (38 ogłoszeń) wszystkich opublikowanych przez nas ogłoszeń w całym roku. Jak już wspomnieliśmy przy okazji opisu tendencji panującej w Q4 to stanowiska MID wiodły prym również w skali całego roku, osiągając łącznie poziom 76% we wszystkich procesach, co stanowi liczbę 321 ogłoszeń. Najwyższe doświadczenie, określane jako SENIOR było pożądane w 16% wszystkich ogłoszeń (łącznie 66). Poniżej prezentujemy wykres, który przedstawia rok 2020 z podziałem na poszukiwane seniority kandydatów IT.

 

SPECJALIŚCI IT_2020_

 

WNIOSKI

Z przeprowadzonej analizy wynika, że pandemia była bardzo niekorzystna dla specjalistów z krótkim stażem w IT.  Chociaż samo zapotrzebowanie na specjalistów z kwartału na kwartał jedynie delikatnie malało, to widać znaczącą różnicę w poszukiwanym przez rynek seniority specjalistów.  W naszej opinii mała ilość publikowanych ogłoszeń na stanowiska juniorskie w 2020 roku może świadczyć o tym, że pandemia i jej efekty sprawiły, że rynek w obliczu konieczności ograniczenia etatów postawił na doświadczonych specjalistów w branży IT. Prezentowane wyniki są oczywiście naszą perspektywą i naszym głosem w dyskusji o sytuacji w branży oraz dopełnieniem innych analiz prowadzonych przez inne firmy. Rozpoczynamy 2021 rok i kontynuujemy nasze obserwacje. O wynikach będziemy oczywiście informować na bieżąco.

Stay tuned!

BADANIE IT
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE