+ BLOG

TESTOPS – lepsza jakość dzięki zmianie podejścia do testowania

zjedź niżej
TESTOPS – lepsza jakość dzięki zmianie podejścia do testowania

Covid zatrzymał wiele obszarów, ale rozwoju technologii nie jest w stanie zatrzymać. Wręcz przeciwnie, nawet go przyspieszył. Ten rozwój ma wpływ na obszar testowania.

W rozmowach o przyszłości testowania częto pojawia się stwierdzenie, że 2020 to rok będzie rokiem zmian. Jako TOP trendy w tym obszarze wymienia się TESTOPS. Podnosi się również rolę jakości uznajac ją za podstawę sukcesu firmy i tym samym zwiększa się rolę QA w zespole. Kolejnym są testy korytarzowe. Czy faktycznie jest tak, jak mówią „na mieście”? O komentarz poprosiliśmy Michała Perzyńskiego.
 

Diverse CG: Sporo ostatnio mówi się o TESTOPS. Czy TESTOPS podniesie jakość testowania?

 

Michał Perzyński: Tak. Myślę, że tak będzie. TESTOPS na pewno podniesie jakość testów zwłaszcza, że jest w stanie wpływać bardzo pozytywnie na projekt w obszarze testowania i również jako DEVOPS może na bieżąco monitorować stan poszczególnych modułów w projekcie, w audytach wydajności i zarazem dostępności. Może także uczestniczyć we wdrożeniach i deploymentach. Tak, moim zdaniem TESTOPS na pewno wpłynie pozytywnie na obszar testów, a przede wszystkim podniesie jakość pracy.

 

DCG: TESTOPS to jedna osoba?

 

MP: Jako TESTOPS rozumiemy jedną osobę lub zespół osób, które wspólnie działają przy projekcie testowym. Osoby na takim stanowisku, podobnie jak DEVOPS, mają odpowiednie kompetencje do monitorowania stanu poszczególnych modułów w projekcie, audytach wydajności oraz dostępności. TESTOPS może również uczestniczyć we wdrożeniach i deploymentach.

Ponadto takie osoby mogą na bieżąco analizować raporty dotyczące samych testów i dzięki temu uzupełniać się nawzajem z DEVOPSami, ale skupiając się zarazem bardziej na sektorze QA.

 

DCG: Mówi się, że w tym roku zwiększy się rola QA, a co za tym idzie coraz więcej firm postawi większy nacisk na jakość produktu. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

 

MP: Bez jakości tak naprawdę nie możemy mówić o sukcesie, zwłaszcza w sektorze IT. Dzięki Quality Assurance w każdych czynnościach pracy projektowej jakość wykonywanych zadań staje się lepsza i sam efekt końcowy stoi na wysokim poziomie.  Rozpoczynając od współpracy z klientem (komunikacja), określeniu ról i odpowiedzialności w zespole, a kończąc na definiowaniu wymagań i cyklu ich życia.

 

DCG: A jak to się ma do metodyki zwinnej?

 

MP: Tak naprawdę bez QA trudno w ogóle mówić o metodyce zwinnej. Już na etapie projektowania każdy aspekt procesu wytwarzania oprogramowania powinien być szczegółowo zarządzany. Quality Assurance ma znaczącą rolę w procesie i zakłada z góry częste inspekcje wymagań i rozwiązań, oraz dostosowuje się dynamicznie do aktualnej sytuacji.

 

DCG: Jednym z ciekawszych trendów, o których się wspomina, są testy korytarzowe. Jaka jest Twoja opinia na ich temat i kiedy Twoim zdaniem ich prowadzenie ma sens? Jakie są ich plusy a jakie minusy?

 

MP: W poszczególnych projektach Testy Korytarzowe mają sens, zwłaszcza jeśli dany produkt jest kierowany do szerszego grona odbiorców. Należy podkreślić, że należy umiejętnie z nich korzystać  i nie w każdym projekcie są wystarczające. Może się tak okazać, że dla jednego projektu, będą strzałem w dziesiątkę, a dla drugiego strzałem, ale w kolano. To co istotne, to dzięki nim możemy na pewnym etapie wytwarzania ocenić, czy dany projekt ma większy sens czy ewentualnie wymaga mniejszych lub większych poprawek. Mogą nam też pokazać, że wszelkie założenia były błędne.

 

DCG: Inne istotne zmiany, które czekają nas w najbliższych latach? 

 

MP: Moim zdaniem,  w niedalekiej przyszłości, proces testowania zmieni się diametralnie. Dlaczego? A dlatego, że proces automatyzacji bardzo szybko postępuje
i poszczególne sektory wytwarzania produktów będą w odmienny sposób testowane. Zwłaszcza, że proces testów manualnych już teraz robi się coraz mniejszy, i z każdym rokiem powstają nowe technologie, które mogą totalnie zmienić podejście do procesu testów. Myślę, że sama rola sztucznej inteligencji znacząco wpłynie na proces, bo dzięki temu wytwarzany produkt już na etapie projektowania będzie można stworzyć lub użyć Artificial Intelligence, które w dużym stopniu zautomatyzuje testy.

TECHNOLOGIE
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE