+ BLOG

Podejście zwinne - Agile

zjedź niżej
Podejście zwinne - Agile

Agile – do niedawna kojarzył się głównie z branżą IT, dziś świetnie odnajduje się również w obszarze marketingu, medycynie, jak i edukacji. W ciągu ostatniej dekady termin „Agile” stale zyskuje na popularności, a liczba transformacji zakończonych sukcesem – rośnie. O tym, jak wpływa na pracę w zespole, ale i o wadach i zaletach Agile opowiada Magdalena Firlit - akredytowana trener Scrum.org oraz konsultant transformacji Agile w organizacjach.

 


DCG: Czym jest Agile?

Magdalena Firlit: Agile jest filozofią, podejściem empirycznym opartym na szybkiej reakcji na zmiany np. środowiska, otoczenia biznesowego, klientów, sytuacji rynkowej i wewnątrz organizacji, przy jednoczesnej kontroli ryzyka, która w tym podejściu odbywa się bardzo często (np. we frameworku Scrum – codziennie. Zasady tego sposobu zostały opisane w 2001 roku w tzw. Agile Manifesto (Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania) http://agilemanifesto.org/iso/en/manifesto.html 
Początkowo, Agile jako podejście był stosowany głównie w IT. Teraz natomiast wychodzi już poza te ramy i znajduje zastosowanie w innych branżach, jak np. HR, marketing, sprzedaż, edukacja, medycyna, farmacja, i inne. W obecnym, zmiennym środowisku, z dużą konkurencyjnością, Agile jest odpowiedzią poprzez właśnie tę szybką reakcję na zmiany. Zwinność biznesowa wydaje się w obecnych czasach kluczowa.


DCG: W jaki sposób stosowanie Agile wpływa na pracę zespołu?
Magdalena Firlit: Zwinność wymaga otwarcia na zmiany, bycia w gotowości. Większość zespołów chwali sobie ten sposób pracy. Obserwuje się zadowolenie klientów/użytkowników. Zespoły pracują efektywniej poprzez fakt, że skupiają się na realizacji zadań dostarczających największą wartość użytkownikom/klientom. Krótkie iteracje sprzyjają częstemu planowaniu, zbieraniu informacji zwrotnej od klienta oraz refleksji nad procesem. Zwinność wymaga nieustannej poprawy, ulepszeń zarówno produktu, jak i siebie samych. To bywa niewygodne, ponieważ wybija osoby ze strefy komfortu.
Agile, a w szczególności frameworki, które są często stosowane, jak np. Scrum, który opiera się na transparencji, inspekcji i adaptacji – przez już samą transparencję, odsłaniają problemy do rozwiązania. Znowu, to powoduje dyskomfort, konieczność zmiany, co nie zawsze spotyka się z entuzjazmem.


DCG: Czy stosowanie Agile sprawdza się tylko w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania czy w innych branżach również? Dlaczego?
MF: Zwinność – Agile – sprawdza się w środowiskach złożonych, charakteryzujących się zmiennością i niską przewidywalnością środowiska, domeny, produktu, usługi. Rozważając trzy obszary: wymagania, technologię i ludzi oraz przewidywalność/nieprzewidywalność, możemy sprawdzić, gdzie jesteśmy z naszym produktem. Na ile mamy złożoność?
Zwinność, poprzez wspomniane już dostosowanie się do zmian, planowanie na krótsze odcinki czasu detali, oraz raczej posługiwanie się celami do osiągnięcia, będzie z pewnością lepszym podejściem we wszystkich branżach, które się ową złożonością charakteryzują. Są to wspomniane już obszary, jak medycyna, sprzedaż, marketing, HR, nauka – wszystkie te sytuacje, domeny, które wymagają empirycznego podejścia.


DCG: Dlaczego w niektórych organizacjach wprowadzenie Agile nie działa? Co jest tego przyczyną?

MF: Zachęcam do przeczytania dwóch artykułów, które powstały na bazie wielu lat moich doświadczeń i współpracą z rozmaitymi firmami, nie tylko z branży IT.
https://magdalenafirlit.com/agile-transformation-success-factors/ 
https://magdalenafirlit.com/why-sometimes-agile-transformations-fail/ 

Niezależnie od branży, zaobserwowałam kilka podobnych czynników, które powodują, że wprowadzenie Agile nie działa. Przede wszystkim większość z tych organizacji nigdy nie była zwinna. Aplikując jedynie elementy zwinności lub pewne praktyki, bez zmiany tzw. „mindsetu”, tj. zwinnego sposobu myślenia, zrozumienia zwinności oraz potrzeb organizacji (dlaczego decydujemy się na ten sposób pracy), trudno jest oczekiwać rewelacyjnych rezultatów. Czasem tez inicjatywy oddolne (na poziomie zespołów) potrafią zrewolucjonizować firmę, jednak bez zrozumienia i czynnego wsparcia zarządów i managementu – będzie to zdecydowanie trudniejsze. Tutaj przechodzimy do tematu aktywnego uczestnictwa w zmianach managementu. To jest jedna z najistotniejszych kwestii. Większość zmian, w szczególności procesów organizacyjnych czy zmian strukturalnych (np. zmiana organizacji z projektową na produktową) nie odbędzie się bez decyzji i zgody na wyższych szczeblach.
Przyczyn oczywiście może być więcej.

 

DCG: Zalety Agile?
MF: Przede wszystkim zaletą Agile jest dostosowanie się do rynku, klientów i innych zmian. Możemy odpowiednio szybko reagować na zmiany. Zakładamy tutaj również dostarczanie najwartościowszych zadań z punktu widzenia organizacji i klientów.

 

DCG: Wady Agile?

MF: Agile na siłę zastosowany w środowiskach prostych (niezmiennych, powtarzalnych) może nie przynieść rezultatów. Nie ma się do czego dostosowywać, nie ma zmian, wszystko jest ustalone i się nie zmieni, wszystko jest znane i jasne). Coraz mniej jest oczywiście takich branż czy sytuacji.
Inną „wadą” (według mnie to właśnie jedna z najważniejszych zalet) jest wspomniana wcześniej adaptacyjność i transparencja, która wymagają zmianę podejścia zespołów i organizacji. To bywa dla ludzi niewygodne.

 

DCG: Nawiązując do warsztatów prowadzonych dla DCG – kiedy nie stosować Agile?

MF: Agile może nie mieć wpływu w sytuacjach, gdy produkt, domena, obszar jest dość prosta, charakteryzuje się brakiem zmienności lub niską zmiennością, wysoką przewidywalnością, gdzie być może wystarczy wiedza ekspercka. To sytuacja dyktuje nam proces.

 

DCG: Dziękujemy za rozmowę!

__________________________
Magdalena Firlit -  akredytowana trener Scrum.org oraz konsultant transformacji Agile w organizacjach.

AGILE
Zobacz również

Dane spółki: DCG Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa                                                     

REGON: 141316780

NIP: 5222877930

KRS: 0001067305

Obserwuj nas:
UE